Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.
 • darkblurbg
  Infraestructures Digitals
  Servidors d'altes prestacions
  Sistemes de virtualització
  Còpies de seguretat
  Switching, routing i firewalls

  Servidors Virtualització
 • darkblurbg
  Telefonia
  Distribuïdors AVAYA certificats
  Implementació veu IP
  Reducció de tarifes telefòniques
  Centraletes virtuals
  Numeracions internacionals

  Tarifes veu IP Centraletes Virtuals
 • darkblurbg
  Web i Hosting professional
  Pàgines de comerç electrònic
  Disseny web amb CMS propi
  Servei de posicionament SEO
  Web adaptable a mòbils
  Aplicacions web a mida
  Disseny web Hosting
 • darkblurbg
  Ordinadors i Portàtils
  Ordinadors de sobretaula amb marca pròpia
  Ordinadors amb altes prestacions
  Portàtils professionals
  Servei tècnic propi
  Ordinadors Portàtils
 • darkblurbg
  Programes de gestió
  Facturació multisectorial
  Integració a mida
  Control d'estocs
  Comptabilitat
  Facturació Comptabilitat
 

Facturació i Gestió Comercial

MegaFact, permet portar la gestió de la vostra empresa d'una manera pràctica i visual. El programa de facturació MegaFact, és una eina dissenyada per agilitzar les gestions comercials de la petita i mitjana empresa.

Assentaments Bàsics

Valor Tipus IVA

Tipus IVA Significat
2100/0000 21% IVA Compra / Venda
1000/0000 10% IVA Compra / Venda
0000/EX00 Exempt d'IVA Compra / Venda
2100/II00 Adquisicions Intracomunitàries Compra
0000/ISP0 Vendes Subjecte Passiu
2100/ISP0 Compres Subjecte Passiu

Valor Columna IVA

IVA Significat
S Suportat
R Repercutit
AIS Compra Intracomunitària 
ISS Compra Subjecte Passiu
ISR Venda Subjecte Passiu
En Blanc. La Resta Assentaments

Esquema Assentament

Tipus IVA Significat
2100/0000       Total Factura
2100/0000/C C   Quota IVA Factura 
2100/0000/ B   Base Factura
2100/0000/RT  RT Retenció Factura  

Factura de Venda. IVA repercutit amb 1 Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 R 2100/0000 500,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/C 86,78 4770000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/B 413,22 7000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 500 4000000002
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 86,78 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 413,22 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA i Retenció del 15%

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 620,10 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 122,85 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 585 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1500/0000/RT 87,75 4751000000

Factura Compra. IVA suportat Exempt d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 0000/EX00 2.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 0000/EX00/B 2.000,00 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb diversos Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S (1)  2.310,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 1.000,00 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/B 1.000,00 6000000000 (2)
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/C 100,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 210,00 4720000000

(1) Quan tenim una factura amb diversos tipus d'iva, aquesta columna s'ha de deixar en blanc, buida.

(2) Una vegada s´han entrat les bases (els acabats amb B), premem la tecla F3 i ens calcula les quotes automàticament.


Pagament Factura de Compra

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
PAGAMENT FRA:3483838 500,00 4000000000 5720000000

Cobrament Factura de Venda

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
COBRO FRA:3483838 500,00 5700000000 4300000000

Factura de Venda per Subjecte Passiu

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 ISR 0000/ISP0/ 1.000,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X ISR 0000/ISP0/B 1.000,00 7000000000

Factura de Compra per Subjecte Passiu (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie C)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 ISS 2100/ISP0/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISS 2100/ISP0/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/B 1.000,00 6000000000

Factura de Compra d´una Adquisició Intracomunitària (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie D)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 AIS 2100/II00/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIS 2100/II00/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/B 1.000,00 6000000000

UcontaW - Programa de comptabilitat

UcontaW, us permet portar la comptabilitat de la teva empresa d'una manera àgil i eficaç. El programa de comptabilitat UcontaW, és una potent eina dissenyada per agilitzar la gestió comptable, financera i fiscal de la petita i mitjana empresa.

 

 

PREU: 590,00 € + 21% iva

Actualitzacions Facturació

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
  F14.05 C7.0.1.68.124

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact 14.05  Març 2021 Català Actualització del programa a la versió 2021. Requereix tenir la comptabilitat actualitzada a la versió 7.0.1.59/1.16 o superior   
Megafact 10.21 Juliol 2018 Català Actualització del programa a la versió 2018. Requereix tenir la comptabilitat actualitzada a la versió 7.0.1.59/1.16 o superior   
Megafact 8.21 Gener 2016 Català Actualització del programa a la versió 2016   
Megafact 7.00 Gener 2015 Català Actualització del programa a la versió 2015   
Megafact 13.21 Maig 2020 Castellà Actualització del programa a la versión 2020   

Creació empreses Megafact

Anar a Arxius/Empreses i apretar (1)

Creació comptabilitat

Anar a Manteniment empreses (1) i (2)

SOLVENTAR ERROR "NO MORE FILES" AMB WINDOWS 10

Característiques del MegaFact

 • Gestió de Vendes. Pressupostos, comandes, albarans, factures,...
 • Gestió de compres. Pre-comandes, comandes, albarans, factures,...
 • Gestió de clients, proveïdors, articles, formes de pagament,... 
 • Control d' Stock.
 • Gestió d'agents comercials i comissions a pagar. 
 • Gestió de privilegis per usuaris.
 • Possibilitat de personalitzar els formats d'impressió.
 • Còpies de seguretat de la base de dades en qualsevol suport.
 • Creació de factura electrònica.
 • Multi empresa-Multi usuari-Multi exercici.
 • Definició de múltiples tarifes de preus, tarifes personalitzades per client. 
 • Mòdul TPV integrat per botiga física.


PREU: 395,00 € + 21% iva

 

Característiques del programa de comptabilitat

 • Número il·limitat d'assentaments.
 • Assentaments predefinits configurables.
 • Entrada massiva d'apunts en un compte genèric de proveïdor, generant el llibre d' IVA desglossat per nom i NIF del proveïdor.
 • Comprovació en temps real d'errors en l'entrada d'assentaments.
 • Control total de tresoreria.
 • Exhaustiu control de risc, cobros i pagaments dins la cartera d'efectes.
 • Emissió de xecs i pagarés individuals o agrupats per proveïdors.
 • Navegació multi pantalla.
 • Personalització de ratis, extractes, memòries, informes i quadre financer.
 • Control pressupostari comparant diferents exercicis. Creació del pressupost des de l'històric d'exercicis anteriors en % i valor.
 • Llibres d' IVA. Regularitzacions automàtiques.
 • Control automàtic de l'immobilitzat que permet portar un control exhaustiu dels elements, amb generació automàtica de tots els assentaments comptables relacionats.
 • Impressions gràfiques. Gràfics estadístics de comptes, ratis, balanços de situació i compte de resultats, escollint formats i continguts.
 • Generació automàtica dels models telemàtics oficials d' Hisenda.
 • Tot tipus de consultes a través del Major.
 • Multi empresa - Multi usuari - Multi exercici.

Actualitzacions Comptabilitat

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Ucontaw 7.0.1.68.124 Juliol 2018 Castellà Compatible amb SII Juliol 2018. Requereix tenir megafact versió 10.0 o superior.
Ucontaw 7.0.1.62.118 Gener 2018 Castellà Compatible amb SII. Requereix tenir megafact versió 10.0 o superior
Ucontaw 7.0.0.0.14 Agost 2012 Castellà Passar per aquesta versió si és inferior a la 70014
Ucontaw 7.0.1.15.111 Agost 2014 Castellà Versió amb nou entorn GUI
Ucontaw 7.0.1.15.130 Abril 2015 Castellà Versió amb nou entorn GUI i modificació de formularis

Posar el codi de l´empresa nova a (2). Per exemple per 2021 es podria posar 021.

Posar el codi de l´empresa vella a (3). Per exemple en el cas del 2021 podria ser 020

I apretar (4)

Apretar el butó (3)

Llistats i plantilles

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact - Gener 2011 Català LListats d´ajuda per fer el 347 agrupat per trimestes.
Una vegada instal.lats els llistats. Anar al megafact, menú llistats. Configuració llistats.
Clicar icona de les fletxes blaves i vermelles. Triar llistat 347_COMPRES.ARP i 347_VENDES.ARP.
Megafact - Gener 2015 Català Factura mostra subjecte passiu
Megafact - Gener 2011 Català Tiquet mostra amb iva desglossats
Megafact - Gener 2011 Català Llistats varis
Uconta mysql - Gener 2018 Català Cartes declaració anual

Posar l' any a (5)

Opcional per usuaris amb comptabilitat:

Posar el codi de l´empresa de comptabilitat a (6). La empresa comptable ha d´estar previament creada.

Opcional per usuaris que tenen varies empreses vinculades:

Posar el codi d´empresa de la que vols compartir les dades.(7)

(Per qualsevol dubte amb les empreses vinculades. Millor ens demaneu ajuda)

Sortir de la pantalla.

Aquí es important veure que el codi de l´empresa té un prefixe de 3 digits, i 2 digits que és l´any.

Llavors en el nostre cas, el prefixe és MEG. Per exemple si el any nou és 2021 al codi de l´empresa nova li posarem MEG/21 (4)

Després a (5) hi posarem el codi de l´any antic. En el nostre cas MEG/20.

Apretar (7)

I ja ens crearà l´empresa nova en pocs minuts.

Instal·lacions Complertes

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact2000 4.20 - Català Megafact2000 (Només instal·lacions noves)
MegatroServices 1.0.1 Abril 2021 Català Servei d'enviament massiu de factures (Complement del Megafact2000)
Modul Zeta 4.1 Maig 2007 Català Modul Zeta versió Maig 2007
Megafact2000 1.82 - Español Megafact2000 (Només instal·lacions noves)
Servidor MySQL 5.x - - Servidor MySQL (Només instal·lacions noves)
UcontaW MySQL 7.006 Gener 2011 Català UcontaW MySQL instal·lador (Només instal·lacions noves)
MySQL Connector 32 bits - - MySQL Connector 32 bits
MySQL Connector 64 bits - - MySQL Connector 64 bits
Motor base dades BDE 32 bits - - No cal utilitzar-ho normalment. Només per casos excepcionals

Canviar d´empresa a la empresa nova.

Anar a arxius/parametres.

Posar els numeradors de compres a 202100001 en el cas del 2021 (8)

Drivers impressores i fonts truetype

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact -     PDFcreator Drivers per poder imprimir en format pdf.
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson per 2000 i XP
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson 88iii per 2000 i XP
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson 88IV i altres
Megafact -     Truetype per poder imprimir codis de barra
Megafact -     Truetype EAN13. Consultar per configurar

Anar a arxius/parametres.

Posar els numeradors de vendes a 202100001 en el cas del 2021 (9)

Sortir de la pantalla.

I ja tindrem les empreses creades.

Manuals

Manual Versió Data Idioma Comentari Acció
Manual - - Català Manual usuari de Megafact
Tiquets Epson - - Català Manual de configuració del Megafact amb impressora de tiquets Epson amb drivers nous
Scaners - - Català Arxiu de configuració dels scaners metrologics sense fils
Formats Impressora - - Català Formats per la impressora de tiquets agulles

MegaStaff. Programa de control de fixades

Manual Versió Data Idioma Comentari Acció
Megastaff setup 6.00 2018 Català Instal.lador
Megastaff actualització 6.00 2018 Català Actualització 

Primer s´ha d´haver creat la nova empresa.

Després es fa la "regularizacion", i finalment el "cierre".

El tancament et fa 2 assentaments, el primer de regulatizació, que tanca les 6 i 7 cap a la 129. I el segon, el tancament, que et deixa totes les comptes a 0 i et passa els saldos incials al nou any.

En cas que es vulgui tornar obrir de nou l´any vell, només cal esborrar aquest 2 ultims assentaments.

Els nostres socis tecnològics