Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

Notes sobre les actualitzacions

5.01
No modificava correctament els venciments al canviar el tipus d´iva dels documents de 16% al 18%

5.04
Poder traspassar varis albarans de venda simultanis entre empreses
Poder utilitzar el lot per defecte a qualsevol lloc. Albarans, factures, comandes, pressupostos, en compres i a vendes.
Modificar alguna falta d´ortografia.
Modificar les comandes de compra i venda. Ara té més opcions alhora d´entregar una comanda.
Afegir una opció nova dins a precomandes de compra. Ara el programa et pot fer un llistat del que has de comprar en funció del stock i de les comandes de venda i compra que hi ha pendents.

5.05
Afegir camp ULTIMMODI, on guarda la data de l´ultima modificació del preu.

5.07
Afegir codi EXTRA. Ara es poden tenir tans codis per producte com faci falta.

5.08
Afegir els agents.
Afegir contactes dins a clients i proveïdors. Ara es poden tenir tants contactes com es vulguin.
Afegir Bancs. Ara poden tenir múltiples bancs
Afegir una altra forma de traspassar les comandes a albarans.
Afegir "borrar data" a les dates de les fulles de comandes
Que el check d´albarans negatius com abonaments quedi guardat per defecte.
Als llistats personalizables surt el despleglable per triar el grup si cal.
A clients i proveïdors si està sobre el edit del filtratge, i apretes intro directament clica el filtrar.
Implementació #DSV. Els descomptes s´apliquen sobre la venta.
Data expedició a factures de compra segons normativa 2011
Quan posàvem els costos dins a les tarifes, no posava el cost amb el descompte de compra. Ara ja està solventat.
Les tarifes quan estaven compartides no es podien imprimir des de llistats configurables.
Afegit despeses a les vendes. Cal modificar la plantilla de factura...
Marca blanca posant un fitxer image.jpg. Especial per revenedors del nostre programa.

5.12
Afegir botons d´agents a diversos llocs.
Afegir si vols servir comandes parcials o no dins la fitxa del client.
Afegir camp RESERVAT al magatzem. Encara no operatiu.
Optimització velocitat de les precomandes de 60 segons a 10 segons
Modificat algunes icones que al tornar d´una altra finestra es pulsaven sols.
Modificar els contactes que hi havia algun petit error.
Hi havia problemes a l'enviar emails des de clients, proveïdors i contactes amb l´outlook
El panell ràpid ara busca també per nom comercial

5.13
Implementació myron
Implementació veure_MARGE
Implementació DSV
Millores en les entregues de comandes en funció d´stocks.

5.17
Poder anar a notes des de venciments de clients.
Poder fer albarans de manteniments per un producte fixat.
Afegir menú per crear un rebut/venciment d´abonament dins a vencimentes i rebuts
Implementació #MELILLA, que permet pasar a excel l´stock d´articles.
Modificació de l´implementació MYRON, que permet facturar albarans amb diferent fp, nom, o nif.

5.20
La pantalla de passar precomandes a comandes no estava centrada.
Error en el traspas de comandes de venda, despres de clicar el butó stock, no feia correcte la resta.
Afegits butons al ràpid panel d´email i de telèfon
Envia emails correctament.

5.21
Poder posar la serie i la seccio per defecte al traspassar a comptabilitat dins a parametres

5.22
Traspàs de sat's entre empreses. (encara no definitiu)

5.23
Modicar el problema quan hi havien + de 12 venciments en una factura que no quedaven ben ordenats
Que el panel ràpid es centri dins la pantalla.
Les comisions no tenien decimals.

5.31
Modificació de la creacio d´empreses per tal de que la gent no s´equivoqui tant al crear l´empresa.
Afegir que les actualitzacion puguin canviar l´amplada del camps.
Fer sortir el comentaris que comencen amb * a factures, albarans, comandes de compres.
Arreglar camps poblacio,nif,etc que arrestraven informació de la factura,albara,comanda anterior
Afegir més lots origen a lots.
Solventat que no entregava comandes de venda si la quantitat total era 0. Per exemple +10 i -10, no ho feia.
Modificació disseny pantalla de manteniment, busquedes per descripcio, afegir filtrar per client.
Poder filtrar clients per email dins a clients.
No traspassava el camp N I A de pressupostos entre empreses
Afegir camp nou dins a albarans de venda. Com status albarà. Serveix per marca l´albarà com a "facturable", "no facturable", etc...

5.32
Afegir a tiquets obrir i tancar caixa. Consultar com implementar-ho.
Podeu veure costos a sats.
Establir descompte per defecte dins a tiquets. Es pot activar per defecte un descompte temporal amb control-D, que es mantindrà fins que sortim de tiquets o posem el descompte per defecte en blanc.
Millora al generar comandes de compra des de comandes de venda. Ara es genera només el que hi pendent de servir.
Els grups no es podien llistar dins a llistats configurables quan les empreses estaven compartides.
Poder traspassar articles entre empreses no vinculades.
Afegir hora als sats.

5.34
Revisar l´apartat d´agents que no entrava correctament des de clients i proveidors.
Afegir data albara i número albarà a cada linia de cada factura. Això era una des les coses que els usuaris ens demanaven de fa temps.

5.35
Dins a comandes de venda no imprimia correctament quan es filtrava per agent.
Quan es factura un albarà sense posar cap DESCRIPCIO ALBARA, no deixa una linia en blanc de separació d´albarans dins la factura.

5.40
Treure opció de control-v i control-c de dins els memos. No funcionava correctament.
Poder enviar emails als manteniments.
Reparar la funció de generar rebut retornat, que no funcionava correctament
Afegir modul sms per enviar sms des de diversos llocs del programa. Encara no funciona 100% per què quan el número de telèfon té espai o guions, el sistema no deixa enviar el sms

5.50
Actualtizació pels nous tipus d´iva del 21% i 10%.

5.51
Control d´excepcions erroni. Quan hi havia un error d´accés a la base de dades no sortia cap missatge. Aquest error passava des de la version 5.40

5.52
Actualització dels nous tipus d´iva. Alguna petita modificació sobre els IVAs
Traspàs de dades del megafact a la sol.lució de comerç electrònic implementada per Megatró.

5.53
Dins a comandes de vendre el botó de traspassar Stock, no funcionava correcte.
Al fer traspàs d´iva no funcionava la implementació "%DSV".
Dins a comandes de compra i venda els negatius sortien sempre de color blau com si estiguessin ja entregats

5.55
Modificacions/millora al traspassar els productes a internet.
Afegir composició del lot dins a lots.
Activar dins a precomandes de compra el menú de "precomanda en funció de pendents a servir"

5.57
Modificació entrada de tiquets per les balances bizerba. Segons nou protocol.

5.60
Poder canviar la forma de pagament del venciment des de factures de venda.
No traspassava correctament recarrecs d´equivalencia amb decimals a comptabilitat.
Quan es traspassava una comanda amb descompte a albarà, podria haver-hi alguna diferencia d´1 decimal amb determinats números.
Afegir menú ajuda. Ara es pot cridar el telemanteniment des del MEGAFACT. Aixís no caldrà anar a la pàgina web.
Ja es pot enviar sms a números de telèfon amb caracters no númerics (guions, espais, etc)
Afegir camp UBICACIO dins l´stock que es veu dins a albarans,factures, comandes i pressupostos.
No podem modificar els stocks manualment des d´albarans, factures, comandes i pressupostos.

5.61
Poder traspassar comentaris de manteniments a albarans.

5.62
Millora velocitat de "recalcular stock" dins a articles.
Afegit menú nou dins a articles "Operacions especial".
Possar "recalcular stock" dins al menú "operacions especials".
Afegir "posar articles sense stock com inactius" dins a articles/butó dret/operacions especials.
Afegir "borrar articles inactius i sense moviment" dins a articles/butó dret/operacions especials.

5.63
No poder tancar caixa des del botó dret del mouse quan no té permisos.
Al duplicar un article, no duplicava correctament la tarifa 5.
Els SERVIR PARCIAL, no passava de pressupots a comanda.
Implementacio #MIRON no deixa borrar factures. Es desactiva la icona.
Modificació algoritme de precomandes automatiques en funció stock, pendent rebre i pendent servir.

5.64
Millores en el traspàs internet a Opencart.

5.65
Poder tenir un calaix per defecte per cada usuari.

5.67
Al comptabilitat es pot posar el número de factura dins el camp "documento" de comptabilitat
Afegir base de dades operaris
Afegir base de dades d´events

5.70
Activacio dels events a factures, albarans, sats, comandes i pressupostos.
Modificació del traspas dels manteniments, per què surti la data inicial i final del manteniment.

5.71
Afegit control d´hores dins les ordres de treball. Disponible també modul extern entrada de dades.

5.72
Optimització events.
Solventar error al entrar a operaris dins a ordres de treball.
Actualitzar Tutil32.

5.73
Implementació #TECNOVAL
Canvi intern sistema de comptabilitzar clients i proveidors.

6.04
Modificació SEPA.

6.06
Poder canviar la data de tota una remesa

6.07
Optimitzar el filtratges dels manteniments.
Afegir comentari a la llista de comanades de venda i compra.

6.08
Modificació traspàs contaplus
Afegir forma de pagament als venciments de compra.
Permet comptabilitzar venciments de compra a la compte bancaria del banc en funció de la forma de pagament.
No feia correctament l´assentament amb tipus iva2 i iva3, amb valor d´iva 0%
No feia correctament l´assentament d´una factura amb import total 0.
Marcar venciments des de factura com a compabilitatzat o no comptabilitzats, amb el butó dret.
Reparar que no entreven correctament els articles dins a manteniments. Error des de la versió 6.06

6.10
Afegir la protecció d´edició involuntaria, per evitar que es modifiquin accidentalment dades de clients, proveidors i articles.
Poder duplicar albarans i factures de venda

6.11
Fer sortir el comentari de les factures, albarans, comandes, pressupostos a la llista.

6.12
Poder compactar base de dades. Aixís queden eliminats el registres esborrats definitivament. Es troba dins a parametres/altres. Recordeu abans fer una copia de seguretat, i que no hi hagi cap més usuari treballant en el moment de fer la compactació.

7.00 Versió 2015
Al duplicar albarans no possava la data correcte dins les linies dels albarans.
No posava el nom correcte alhora d´imprimir un pdf, quan s´imprimia una sola copia.
El generar les rameses ara es pot triar el directori destí, i ho guarda permanentment.
No permet generar remeses sense el nif del client en les noves normes SEPA.
No permet utilitzar clients no actius. A partir d´ara no t´els deixa seleccionar.
Solventar error que donava amb les ordres de treball i empreses de 80 caracters.
Solventar quan es feien històrics de diferents anys amb diferents caracters, donava un error.
Protecció d´edició involuntaria. Ara permet (arxius/parametres/general) activar que no es pugui editar un client o article sense haver apretat el botó de "habilitar edicio".
Solventar problema de calcul automàtic pagament tiquets, de targetes i vales alhora.
Afegir règim fiscal SP a vendes, per factures de subjecte passiu.
Problema al duplicat les comandes de compra i venda, que no actualitzava el camp data de les linies. Això feia anar malament els històrics.
Adaptar el nou telemanteniment teamviewer.

7.01
Modificació rutina display Epson.

7.11 beta
Conversió del programa del programa a 80 columnes de descripció
Modicació històric de preus de venda. Ara surt tot el document referenciat al producte històric.
Poder donar d´alta i afegir estats als document. A més es pot canviar el color i bloquejat documents.

7.15
Millorar alguns aspectes de la 7.11
Poder imprimir pagarés des de venciments de compra. Requereix fitxer pagare.arp

8.00
Adaptació als problemes del registre de windows 10.
Solventar problema amb la creació dels estats.
No sortia la columna estat dins a comandes de venda.
Canvi en els històrics de compra i venda. Ara hi ha una pestanya nova que es veu d´on bé aquest històric.
Implementació #MULTIPLE_ESBORRAR, que afegeix un menú nou dins a albarans de venda per poder esborrar X linies de cop.
Ocultar costos dins a tarifes.
Afegir tecla F2 per consultar i triar productes que estàn en tarifa
Treure error que sortia al modificar els colors dels estats.
Quan passava un pressupost de venda a albarà de venda, no traspassava la ubicació.
Al duplicar comanda de compra o venda, deixa en blanc el número de comanda del proveidor o client respectivament.

8.05

Formats SEPA XML

Format preliminar de factura electrònica XML sense signatura.

8.07

Modificació SEPA XML, ara no et deixa fer un SEPA, si no tens el NIF. 

Treure simbols no ASCII del format, per què podria venir retornat.

Al duplicar un client a una altre empresa, creava malament el número de compte comptable.

Posar "Financiar la remesa" com a opció dins la generació dels rebuts. Per remeses que vulguin ser financiades. Similar a l'antiga norma CSB58

8.11

Modificació del SEPA XML. Quan no es tenia fixada la data de carrec, alguns bancs no soportaven el fitxer.

8.20

Modificar l´exportació a excel que tenia problemes amb windows 10

Modificar el display per que sigui compatible amb Epson.

8.23

Centrar la finestra de tarifes.

Afegir marge mínim a la fitxa d´article i també a les vendes.

Modificacio linies factures i albarans per la factura electronica que necessita tenir el número de comanda.

Afegir les formes de pagament també dins la factura electrònica.

Modificar SEPA XML, ara accepta el nom d´empresa amb accens.

Fer el camp stock de dins articles més gran.

Posar camp dins a formes de pagament necessari per generar la factura electrònica.

9.00

Millores en el tractament de la factura electrònica.

Control del marge mínim de venda. Dins la fitxa d´articles hi ha un camp nou que especifica el marge mínim de treball. Això fa que dins a les vendes et surti la linia de color vermell si hem venut per sota marge.

Modificació dins a manteniments per donar de baixa automaticament un manteniment que ha arribat a la data de baixa.

9.01

Incrementar el número de caracters del camp EMAIL de la fitxa d´empresa

Modificar comandes/albarans/factures compra, per què quan el preu de cost entrat sigui diferent del preu de la fitxa de l´article la linia surti en vermell.

9.04

Millora al generar factura electrònica.

Assentament amb IVA 0% que no feia del tot correcte.

Afegir camp impagat dins a clients que fa que quedi la linia del client en vermell

9.05

Afegir alta client que demani el NIF, aixís podem evitar duplicació de NIFs

Les factures d´abonament no posaven la data d´expedició al comptabilitzar.

Afegir implementació #NONIF, aixís no demana el nif l'entrar el client

9.10

Solventar un problema de decimals al fer rebuts SEPA

9.14

Modificació factura electrònica, donava problemes quan no es posaven els codis de l´administració.

Instal.lador del nou gestor de formularies. En fase de proves.

 9.18

Importar texte des de pressupostos.

Adaptació assentaments al SII.

Modificació formulari de factura amb els nous camps del SII.

Noves tàrifes de preus que només actualitzen els descomptes.

10.00

Canviar alguns quadres de confirmació, que per defecte surtir el "cancel.lar"

Poder comptabilitzar el grup com a Secció a comptabilitat. Implementacio #GRUPSECCIO.

Solventar canvi en el format del SEPA fet pels bancs el NOVEMBRE del 2017.

Afegir Agent per defecte a la fitxa dels usuaris.

Canviar logotip.

Adaptar algunes pantalles a windows 10.

Implementació #EMAIL_TEST, que envia els missatges a josep@megatro.com. Per provar l´enviament massiu de factures per email.

10.01

Tenir doble filtratge a la pantalla d´articles

Modificar l´exportació a pdf, que hi havia versions del pdf reader que no ho lleguien correctament.

10.02

Rectificar el desgloçament dels canon a tiquets. No el feia correcte.

10.03

Afegir implementacio #SECCIOFACTURA, que ens posa la secció com a prefixe de factura al fer l´assentament.

10.04

No traspassava correctament la secció a comptabilitat.

10.05

Afegir camp pressupost dins a albarans i poder filtrar per número de pressupost.

Centrar la pantalla de la fitxa d´estats.

Afegir filtratge als pressupostos. Ara es pot filtrar per usuari.

Afegir llistat d´operaris dins els sats

Afegir camp email als pressupostos.

Poder esborrar la configuració de les col.lumnes dels articles.

Afegir el camp CANON, a la llista de productes.

10.06

Implementació #BLOCKAGENT, que bloqueja el camp agent una vegada té un agent posat. Menys el supervisor, que sempre ho podrà canviar.

Afegir butó agent a comandes.

Adaptar la pantalla de pagament dels tiquets a windows 10.

10.21

Dins a sats, deixar edit el nom de l´operari

Redistribuir part superior dels albarans de venda.

Implementacio #NOLLISTATS. Només apareixen els icones dels llistats i exportar si ets usuari supervisor a pressupostos, comandes, albarans, factures de venda.

11.03

Posar logo del 2019

A tiquets quan s´obria el calaix agafava la impressora definida a llistats. Ara agafa la impressora definida de tiquets.

Implementacio #20190001. Només et deixa veure els pressupostos fets per un mateix usuari. 

Nova base de dades de transportistes, que poden triar des de factures, albarans, comandes, pressupostos.

Implementació #20190002. Només deixa veure els client referent a un agent.

11.08

Poder compartir la base de dades de transportistes entre empreses.

11.13

Modificar factura electrònica i afegir els caps FileReference, FileDate, que és el número d´expedient, i data d´expedient respectivament. Aquesta informació s´ha de posar a la columna DATACOM i COMANDA de dins les linies de la factura (a totes les linies).

11.14

Posar preu amb iva als pressupostos.

14.00

Afegir codis extres en funció dels proveïdors

Millores en les factures electròniques

Afegir format telemàtic EDICOM

Integrar el nou generador d´informes a llistats, que permet generar excels i pdfs directament.

Modificacións en el mòdul de kits.

Afegir mòdul de producció en fase de proves. Consultar

Integració del nou generador d´informes a factures de venda, albarans de venda, pressupostos de venda, i a comandes de compra.

Generador de plantilles automàtiques.

Els nostres socis tecnològics