Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.
 • darkblurbg
  Infraestructures Digitals
  Servidors d'altes prestacions
  Sistemes de virtualització
  Còpies de seguretat
  Switching, routing i firewalls

  Servidors Virtualització
 • darkblurbg
  Telefonia
  Distribuïdors AVAYA certificats
  Implementació veu IP
  Reducció de tarifes telefòniques
  Centraletes virtuals
  Numeracions internacionals

  Tarifes veu IP Centraletes Virtuals
 • darkblurbg
  Web i Hosting professional
  Pàgines de comerç electrònic
  Disseny web amb CMS propi
  Servei de posicionament SEO
  Web adaptable a mòbils
  Aplicacions web a mida
  Disseny web Hosting
 • darkblurbg
  Ordinadors i Portàtils
  Ordinadors de sobretaula amb marca pròpia
  Ordinadors amb altes prestacions
  Portàtils professionals
  Servei tècnic propi
  Ordinadors Portàtils
 • darkblurbg
  Programes de gestió
  Facturació multisectorial
  Integració a mida
  Control d'estocs
  Comptabilitat
  Facturació Comptabilitat
 

Facturació i Gestió Comercial

MegaFact, permet portar la gestió de la vostra empresa d'una manera pràctica i visual. El programa de facturació MegaFact, és una eina dissenyada per agilitzar les gestions comercials de la petita i mitjana empresa.

Assentaments Bàsics

Valor Tipus IVA

Tipus IVA Significat
2100/0000 21% IVA Compra / Venda
1000/0000 10% IVA Compra / Venda
0000/EX00 Exempt d'IVA Compra / Venda
2100/II00 Adquisicions Intracomunitàries Compra
0000/ISP0 Vendes Subjecte Passiu
2100/ISP0 Compres Subjecte Passiu

Valor Columna IVA

IVA Significat
S Suportat
R Repercutit
AIS Compra Intracomunitària 
ISS Compra Subjecte Passiu
ISR Venda Subjecte Passiu
En Blanc. La Resta Assentaments

Esquema Assentament

Tipus IVA Significat
2100/0000       Total Factura
2100/0000/C C   Quota IVA Factura 
2100/0000/ B   Base Factura
2100/0000/RT  RT Retenció Factura  

Factura de Venda. IVA repercutit amb 1 Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 R 2100/0000 500,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/C 86,78 4770000000
FRA:48484 CLIENT X R 2100/0000/B 413,22 7000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 500 4000000002
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 86,78 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 413,22 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb 1 Tipus d´IVA i Retenció del 15%

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 2100/0000 620,10 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 122,85 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 585 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1500/0000/RT 87,75 4751000000

Factura Compra. IVA suportat Exempt d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S 0000/EX00 2.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 0000/EX00/B 2.000,00 6000000000

Factura Compra. IVA suportat amb diversos Tipus d'IVA

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 S (1)  2.310,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/B 1.000,00 6000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/B 1.000,00 6000000000 (2)
FRA:383838 PROVEIDOR X S 1000/0000/C 100,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X S 2100/0000/C 210,00 4720000000

(1) Quan tenim una factura amb diversos tipus d'iva, aquesta columna s'ha de deixar en blanc, buida.

(2) Una vegada s´han entrat les bases (els acabats amb B), premem la tecla F3 i ens calcula les quotes automàticament.


Pagament Factura de Compra

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
PAGAMENT FRA:3483838 500,00 4000000000 5720000000

Cobrament Factura de Venda

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
COBRO FRA:3483838 500,00 5700000000 4300000000

Factura de Venda per Subjecte Passiu

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:48484 ISR 0000/ISP0/ 1.000,00 4300000000
FRA:48484 CLIENT X ISR 0000/ISP0/B 1.000,00 7000000000

Factura de Compra per Subjecte Passiu (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie C)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 ISS 2100/ISP0/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISS 2100/ISP0/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X ISR 2100/ISP0/B 1.000,00 6000000000

Factura de Compra d´una Adquisició Intracomunitària (recomanat utilitzar una serie diferent d'IVA. Exemple: Serie D)

Comentario IVA Tipo IVA Importe Debe Haber
FRA:383838 AIS 2100/II00/B 1.000,00 4000000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIS 2100/II00/C 210,00 4720000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/C 210,00 4770000000
FRA:383838 PROVEIDOR X AIR 2100/II00/B 1.000,00 6000000000

UcontaW - Programa de comptabilitat

UcontaW, us permet portar la comptabilitat de la teva empresa d'una manera àgil i eficaç. El programa de comptabilitat UcontaW, és una potent eina dissenyada per agilitzar la gestió comptable, financera i fiscal de la petita i mitjana empresa.

 

 

PREU: 590,00 € + 21% iva

Actualitzacions Facturació

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact 9.19 Agost 2017 Català Actualització del programa a la versió 2017   
Megafact 8.21 Gener 2016 Català Actualització del programa a la versió 2016   
Megafact 7.00 Gener 2015 Català Actualització del programa a la versió 2015   
Megafact 5.17 Gener 2012 Castellà Actualització del programa a la versión 2012   

Característiques del MegaFact

 • Gestió de Vendes. Pressupostos, comandes, albarans, factures,...
 • Gestió de compres. Pre-comandes, comandes, albarans, factures,...
 • Gestió de clients, proveïdors, articles, formes de pagament,... 
 • Control d' Stock.
 • Gestió d'agents comercials i comissions a pagar. 
 • Gestió de privilegis per usuaris.
 • Possibilitat de personalitzar els formats d'impressió.
 • Còpies de seguretat de la base de dades en qualsevol suport.
 • Creació de factura electrònica.
 • Multi empresa-Multi usuari-Multi exercici.
 • Definició de múltiples tarifes de preus, tarifes personalitzades per client. 
 • Mòdul TPV integrat per botiga física.


PREU: 395,00 € + 21% iva

 

Característiques del programa de comptabilitat

 • Número il·limitat d'assentaments.
 • Assentaments predefinits configurables.
 • Entrada massiva d'apunts en un compte genèric de proveïdor, generant el llibre d' IVA desglossat per nom i NIF del proveïdor.
 • Comprovació en temps real d'errors en l'entrada d'assentaments.
 • Control total de tresoreria.
 • Exhaustiu control de risc, cobros i pagaments dins la cartera d'efectes.
 • Emissió de xecs i pagarés individuals o agrupats per proveïdors.
 • Navegació multi pantalla.
 • Personalització de ratis, extractes, memòries, informes i quadre financer.
 • Control pressupostari comparant diferents exercicis. Creació del pressupost des de l'històric d'exercicis anteriors en % i valor.
 • Llibres d' IVA. Regularitzacions automàtiques.
 • Control automàtic de l'immobilitzat que permet portar un control exhaustiu dels elements, amb generació automàtica de tots els assentaments comptables relacionats.
 • Impressions gràfiques. Gràfics estadístics de comptes, ratis, balanços de situació i compte de resultats, escollint formats i continguts.
 • Generació automàtica dels models telemàtics oficials d' Hisenda.
 • Tot tipus de consultes a través del Major.
 • Multi empresa - Multi usuari - Multi exercici.

Actualitzacions Comptabilitat

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 
Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Ucontaw 7.0.0.0.14 Agost 2012 Castellà Passar per aquesta versió si és inferior a la 70014
Ucontaw 7.0.1.15.111 Agost 2014 Castellà Versió amb nou entorn GUI
Ucontaw 7.0.1.15.130 Abril 2015 Castellà Versió amb nou entorn GUI i modificació de formularis

Llistats i plantilles

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact - Gener 2011 Català LListats d´ajuda per fer el 347 agrupat per trimestes.
Una vegada instal.lats els llistats. Anar al megafact, menú llistats. Configuració llistats.
Clicar icona de les fletxes blaves i vermelles. Triar llistat 347_COMPRES.ARP i 347_VENDES.ARP.
Megafact - Gener 2015 Català Factura mostra subjecte passiu
Megafact - Gener 2011 Català Tiquet mostra amb iva desglossats
Megafact - Gener 2011 Català Llistats varis

Instal·lacions Complertes

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact2000 4.20 - Català Megafact2000 (Només instal·lacions noves)
Modul Zeta 4.1 Maig 2007 Català Modul Zeta versió Maig 2007
Megafact2000 1.82 - Español Megafact2000 (Només instal·lacions noves)
Servidor MySQL 5.x - - Servidor MySQL (Només instal·lacions noves)
UcontaW MySQL 7.006 Gener 2011 Català UcontaW MySQL instal·lador (Només instal·lacions noves)
MySQL Connector 32 bits - - MySQL Connector 32 bits
MySQL Connector 64 bits - - MySQL Connector 64 bits
Motor base dades BDE 32 bits - - No cal utilitzar-ho normalment. Només per casos excepcionals

Drivers impressores i fonts truetype

Per accedir a aquestes actualitzacions requereix tenir contracte de manteniment contractat.
 

Programa Versió Data Idioma Comentari Acció
Megafact -     PDFcreator Drivers per poder imprimir en format pdf.
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson per 2000 i XP
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson 88iii per 2000 i XP
Megafact -     Drivers per les impressores de tiquets epson 88IV i altres
Megafact -     Truetype per poder imprimir codis de barra
Megafact -     Truetype EAN13. Consultar per configurar

Manuals

Manual Versió Data Idioma Comentari Acció
Manual - - Català Manual usuari de Megafact
Tiquets Epson - - Català Manual de configuració del Megafact amb impressora de tiquets Epson amb drivers nous
Scaners - - Català Arxiu de configuració dels scaners metrologics sense fils
Formats Impressora - - Català Formats per la impressora de tiquets agulles

 

Els nostres socis tecnològics